Kulturforskjeller og Mat

Kulturforskjeller og Mat

bærer inn matKulturforskjeller og Mat

Hvordan kan matbordet bli en kulturarena?

Den som er seg bevisst både kulturforskjeller og tradisjoner,
kommer lettere i kontakt og kommer raskere i gang med de viktige samtalene.

Mat er er flott kulturbygger. Alle har et forhold til mat og det er lett å bruke eksempler som belyser tradisjoner, skikker, og noen ganger språklige nyanser.

Et uhøytidelig blikk på alvorlig tema

Martha Mettlig inviterer til møter der vi setter fokus på kulturforskjeller i hverdagen.
Målgruppen vår er ledere og personer som jobber direkte med norsk- utenlandske forbindelser i hverdagen.

Gruppen samles rundt matbordet og vi bruker måltidet for å illustrere våre eksempler, men også for å sette en uformell ramme rundt gruppen. Matbordet er en fantastisk måte å bygge relasjoner på og for å komme tettere og raskere innpå realitetene.

Vi tilbyr en faglig innledning med konkret tilnærming til et spesielt landområde.
Deretter innbyr vi til diskusjon omkring tema samtidig som vi smaker på matretter som representerer ulike land og regioner.

Kulturforskjeller

Bak dette begrepet skjuler det seg ulike og viktige elementer som har utviklet seg over lang tid, – historie, tradisjoner, verdier, oppfatninger og levemæte i tillegg til politiske strukturer og samfunnsforhold og styresett.
De fleste som arbeider på tvers av nasjoner ønsker positive resultater, og da er disse forholdene viktige å være oppmerksomme på.

Der er flere forskjeller enn vi tror, politisk, økonomisk og f.eks matkulturelt.
Alle som jobber med utenlandske forbindelser har sikkert merket seg at det ikke alltid er rett frem å kommunisere med folk fra andre kulturer, selv om de kommer fra et europeisk land som vi selv synes vi kjenner godt.

Alle var fornøydeÅ være føre var

Vårt fokus er å øke bevisstheten på disse forskjellene og gi noen nøkler til hvordan vi kan bruke disse ulikhetene på en positiv måte og som en døråpner til suksess i forretningslivet.En sosial setting bidrar til mer avslappet atmosfære og det blir lettere å snakke om tema som ikke bare handler om forhandlinger og kontrakter, men som kan bidra til at vi forstår hverandre bedre.

Når vi forstår at vi har misforstått, eller en avtale går i vasken, er det lett å si etterpå at ”om jeg bare hadde visst”.

I høst har vi ett konkret Interkulturelt seminar på programmet.
Det retter seg mot Tysk-norske forbindelser, og går av stabelen 3.september.

Ta kontakt dersom dette er aktuelt!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.