Kulturforskjeller til Inspirasjon

Kulturforskjeller til Inspirasjon

Handshake1Kulturforskjeller til Inspirasjon

Hvordan kan matbordet bidra til bedre Kultur og samfunnsforståelse?

Alle som jobber med utenlandske forbindelser har sikkert merket seg at det ikke alltid er rett frem å kommunisere med folk fra andre kulturer, selv om de kommer fra et europeisk land som vi selv synes vi kjenner godt.

Der er flere forskjeller enn vi tror, politisk, økonomisk og f.eks matkulturelt. Når vi forstår at vi har misforstått, eller en avtale går i vasken, er det lett å si etterpå at ”om jeg bare hadde visst”

Den som er seg bevisst både kulturforskjeller og tradisjoner, kommer lettere i kontakt og kommer raskere i gang med de viktige samtalene. Vi trenger kunnskaper om språk, kultur og særtrekk i vår omgang med andre nasjoner og vi nordmenn må være oss bevisst vår egen historie også.

Martha Mettlig 6Hva snakker vi om når vi møtes

Været er jo en klar vinner, men legg merke til hvor ofte vi kommer inn på emnet mat, tradisjoner omkring mat og drikke og ikke minst særtrekk. Matkultur er en fantastisk døråpner og matbordet er fint sted for å bli bedre kjent, senke skuldrene og opprette kontakt.

Inspirasjon

I Berlin finnes det et eget museum dedikert til Carrywurst. På Jamaica er det et også en egen utstilling for lokal og særegen mat. Peter Manzel har publisert en bok som kalles Hungry Planet: What the world eats som beskriver hvordan folk har det gjennom deres matvaner.  Kokebøker er på salgstoppen hvert år, vi intereserer oss for mat lokalt og i hverdagen. Spør folk hva deres favorittrett er på julaften, og du får en bit av deres bakgrunn og historie med på kjøpet.
Vil du skaffe deg uvenner, er det enkelt dersom du kritiserer det lokale ølet de drikker..

Hvordan kan Matbordet bli en Kulturarena for å inspirere folk til å bli bedre kjent?

Se neste innlegg for mer…..

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.