Teambuilding med Foredrag

"Skap en Unik Mulighet" -Martha Mettlig

Vi skreddersyr et opplegg for dere

Start dagen med en frisk pep-talk

Fokus på Opplevelser

Mat & drikke er tema som engasjerer de fleste av oss.

Vi slapper av og tør å vise frem andre sider av oss selv 

enn det vi gjør i en vanlig jobb-sammenheng.

 

En god mulighet for å teste ut samarbeid og sosiale ferdigheter med 

gode, praktiske eksempler på situasjoner 

der teamet er viktig for sluttresultatet!

Unik mulighet

Ditt firma vil gjene ha et event:

 • Felles mål gir mulighet til samspill.

 • Samarbeid gir raskere uttelling og et bedre resultat.

 • Resultatet gir umiddelbar glede og nytelse og en følelse av mestring.

 • Vi skreddersyr program for din gruppe

Atmosfæren er god, vi legger til rette for at alle kan delta, og lager en ramme som bidrar til et vellykket arrangement.Kvelden avsluttes med en tre-retters felles middag og mange minnerike opplevelser

Start dagen med en frisk pep-talk eller gruppecoaching.

Foredragsholderne våre
dekker ulike tema

Følg på med et aktuelt tema, kanskje en performance og en felles aktivitet.

Du får utbytte hvis du:

 • Er bedriftsleder eller beslutningstager i din bedrift med mer enn 12 ansatte

 • Er opptatt av dine ansattes motivasjon og prestasjoner på jobben

 • Er interessert i å skape et godt team for gruppen din

 • Vil bygge relasjoner på tvers av tradisjonelle linjer i bedriften din

 • Vil knytte sosiale bånd til kolleger og kunder

 • Er opptatt av effektiv og langvarig effekt av læring

 • Vil ha lojale medarbeidere

Les mer om dette :